try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
insight-online.nl

Hoe werkt NeurOptimal Neurofeedback

Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk?

NeurOptimal Neurofeedback training maakt gebruik van het vermogen van de hersenen om te leren en nieuwe neurale netwerken aan te leggen. Zichzelf te reorganiseren en te stabiliseren in een natuurlijker evenwicht. Het eenmaal aangeleerde (evenwichtiger) patroon bij voorkeur toe te passen en vast te houden. Het brengt de verschillende hersengolffrequenties met elkaar in evenwicht. De methode is non-invasief, dat wil zeggen dat er niets in de hersenen wordt gebracht en uitgehaald. De hersenactiviteit wordt alleen maar geregistreerd.

Om de hersenactiviteit te kunnen meten worden er zorgvuldig twee sensoren op je hoofd bevestigd, die met geleide pasta, een soort gel, op hun plaats worden gehouden. Via deze sensoren worden de hersengolffrequenties gemeten en in beeld gebracht. Daarna kan je rustig achterover gaan zitten in een comfortabele stoel en genieten van beeld en muziek. Je hersenen doen zelf het benodigde "leer" werk.

De trainer/therapeut zit achter een eigen scherm waar hij/zij de informatie vanuit de hersenen kan uitlezen. Dit therapeutenscherm laat precies zien in welke hersengolven onder- of overactiviteit optreedt en hoe de samenwerking verloopt tussen de linker en de rechter hersenhelft.

Eerst wordt een een voormeting gedaan, de zogenaamde "pre-baseline". Daarna stelt de trainer het programma en start het trainingsprogramma.

Als de hersengolven het gewenste patroon van evenwichtige verdeling van de diverse soorten hersengolven vertonen, spelen muziek en beeld gewoon door. Overheersen echter bepaalde niet gewenste frequentie patronen dan stoppen beeld en muziek voor een fractie van een seconde. De hersenen reageren hier automatisch op door weer een meer evenwichtig verdeeld hersengolf patroon te produceren zodat beeld en muziek weer doorlopen.

Je hoeft hier geen moeite voor te doen, het is zelfs zo dat hoe meer je je ontspant hoe beter en gemakkelijker het gaat.

Het is een natuurlijk proces van de hersenen om veranderingen te signaleren, zich aan te passen en te leren, dit gebeurt altijd!
Het kan niet zo zijn dat de hersenen zich niet aanpassen. "It cannot not be" zoals in Amerika over deze manier van werken wordt gezegd. Het gaat als het ware vanzelf, je voelt er niets van. De training is niet inspannend of vervelend.

Na afloop van de training wordt een eindmeting gedaan, de zogenaamde "post baseline." Het resultaat van de training is daarop te zien. Nog belangrijker dan de eindmeting is natuurlijk hoe je je voelt. Als de training goed is geweest voel je je ontspannen en rustig.

Het hele trainingsprogramma duurt ongeveer 45 minuten. Door meerdere trainingen op deze wijze te doen gaan de hersenen zich vanzelf permanent aanpassen en ontstaat er evenwicht, helderheid van geest en innerlijke kracht.

De trainer stelt vooraf aan de training het programma in. Tijdens de training is de trainer niet samen met jou in de ruimte aanwezig. Je kunt dus in alle rust en privacy genieten van de film of de muziek.Tegen het einde van de training komt de trainer weer terug in de ruimte om de training af te sluiten en de nameting te verrichten.

Naar je eigen video kijken
Je kunt kiezen uit diverse animatiefilmpjes met muziek of je eigen dvd film of cd meenemen zodat je tijdens de training kunt kijken naar je eigen favoriete DVD film of luisteren naar je eigen favoriete muziek.

Waarom werkt het?
NeurOptimal Neurofeedback training registreert via sensoren de verhouding tussen de diverse hersengolf frequenties. Op het moment dat ergens in het gehele systeem turbulentie of instabiliteit optreedt, wordt er door het Neurofeedback systeem een feedback moment gegenereerd (= het kort stoppen van beeld en geluid). De hersenen reageren automatisch op natuurlijke wijze op deze 'informatie' door zichzelf te reorganiseren en naar een meer stabiel hersengolfpatroon te zoeken.

Je kunt het vergelijken met een zeilboot die aan de wind vaart. Omdat de zeilen te strak staan wil de boot steeds uitzichzelf van koers. Als dat gebeurt beginnen de zeilen wat te klapperen. Wat voor jou het signaal is dat er iets niet goed is. Vaak kan je dan nog bijsturen, maar som lukt dat niet meer en ga je ongewild overstag, met alle gevolgen van dien. Zowel het steeds maar weer bijsturen als het ongewild overstag gaan kunnen bijzonder ontwrichtend zijn en kosten onnodig veel energie.

NeurOptimal Neurofeedbacktraining grijpt in op het moment dat de zeilen beginnen te klapperen (= turbulentie) door de zeilen wat losser te zetten en de boot weer op de goede koers te brengen. Door dit vaak te trainen zullen je hersenen vanzelf de zeilen wat losser houden en makkelijker uit zich zelf op koers blijven. De energie wordt weer goed benut en de vaart zit weer in de boot.

Oorzaak van turbulentie
De turbulentie in je hersenen heeft vele oorzaken. Het kan aangeboren zijn of worden veroorzaakt door zaken uit het verleden.

Door trauma's, ziektes of ongeluk, bij je geboorte of door andere zaken die je hebben aangegrepen zijn er in je hersenen "foute" of "belemmerende" neurale patronen ontstaan.

Uit zelfbescherming heb je de zeilen stakker aangetrokken. Daardoor ben je in het verkeerde patroon van steeds (bijna) overstag gaan terecht gekomen. Die patronen zijn niet meer hersteld en blijven je leven bepalen, ookal is het oorspronkelijke trauma er niet meer of ben je fysiek genezen /gezond verklaard.

NeurOptimal Neurofeedbacktraining nodigt je als het ware uit om bij elke turbulentie weer terug te komen in het hier en nu, het oude patroon los te laten, waardoor de boot op koers kan blijven zonder steeds te moeten bijsturen.

Wanneer dit gebeurt kunnen er een scala aan lichamelijke en emotionele symptomen verminderen en/of verdwijnen. Het centrale zenuwstelsel en onze hersenen vervullen immers een centrale rol in het besturen van ons lichaam, onze emoties, psychische gesteldheid en energetisch functioneren.

Een van de bijzondere eigenschappen van de hersenen is dat zij in staat zijn zich aan te passen aan een nieuwe situatie en te leren. Daarnaast kunnen de hersencellen nieuwe onderlinge verbindingen leggen en bepaalde functies van elkaar overnemen. NeurOptimal Neurofeedback training maakt gebruik van deze eigenschappen, het zelforganiserend vermogen van de hersenen en het vermogen om informatie op te nemen, te leren, veranderingen te signaleren en hier vervolgens op te reageren met reorganisatie naar een nieuw, meer stabiel evenwicht.

De training herstelt onder andere de balans tussen de verschillende soorten hersengolven en verbetert de samenwerking tussen de rechter en linker hersenhelft. Hierdoor verminderen o.a leer en gedrag problemen, angst of dwang stoornissen en klachten van pijn en vermoeidheid. De training richt zich op het signaleren van het ontstaan van teveel, te weinig of snel veranderde variabiliteit of turbulentie in bepaalde frequentiegebieden. Vervolgens wordt deze informatie naar het centrale zenuwstelsel teruggekoppeld, dat vervolgens automatisch deze informatie gebruikt om zichzelf te reorganiseren.